Privacy bescherming
Alle De Werf Werkkleding Store websites nemen uitgebreide voorzorgsmaatregelen om de gebruikers- en klantinformatie te beschermen. De Werf Werkkleding Store probeert uw gegevens zo goed mogelijk te beveiligen, maar dit betekent niet dat de veiligheid van de gegevens die u ons verstrekt is gegarandeerd. U wordt dan ook ten zeerste aangeraden alle voorzorgsmaatregelen in acht te nemen om uw gegevens zo goed mogelijk te beschermen bij het gebruik van internet. Daarnaast dient u uw wachtwoorden regelmatig te wijzigen. Door het invoeren van persoonlijke gegevens op de De Werf Werkkleding Store websites, en door bij voorbeeld gebruik te maken van de automatische vraag-en-antwoord mogelijkheid, gaat u er mee akkoord dat deze persoonlijke gegevens worden opgeslagen in één of meer databases. De Werf Werkkleding Store respecteert uw privacy en zal er voor zorgen dat uw persoonlijke gegevens zoals opgenomen in de De Werf Werkkleding Store databases zorgvuldig worden behandeld. De De Werf Werkkleding Store websites zullen de door u aangeleverde persoonlijke gegevens alleen ter beschikking stellen aan zusterbedrijven van De Werf Werkkleding Store en niet aan andere bedrijven. Statistische informatie en andere onpersoonlijke gegevens over De Werf Werkkleding Store websites en haar bezoekers kunnen wel aan derden ter beschikking worden gesteld.

Cookies
Websites maken gebruik van zogenaamde "cookies", kleine stukjes informatie die op de harde schijf achterblijven. Een cookie is een klein tekstbestand, met informatie over de gebruiker, dat naar de harde schijf van een bezoeker wordt geschreven. De cookies bevatten geen persoonlijke informatie over de bezoeker. Het gebruik van cookies is inmiddels algemeen geaccepteerd. De reden waarom wij cookies gebruiken is, bezoekers te kunnen herkennen en op basis hiervan betere service te kunnen verlenen aan de individuele bezoeker. Indien de bezoeker zijn browser zo instelt, dat de cookie wordt geweigerd, kan hij of zij desondanks gebruik maken van de site.

Toepasselijk Recht
De Nederlands Wetgeving ten aanzien van de Privacy Bescherming is van toepassing. Ook is Nederlands recht van toepassing op de De Werf Werkkleding Store Website. Eventuele geschillen kunnen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het Arrondissement te 's-Hertogenbosch.