Altijd gratis verzending
+31 418 680 556

Fiscale voordelen

  • Geplaatst op
  • Door Joost Jegen
Fiscale voordelen

Wilt u in aanmerking komen voor belastingvrije verstrekking van kleding? Dan eist de Belastingdienst dat ieder kledingstuk bedrukt is met uw logo. De minimale grootte is 70 cm².

Belasting en bedrijfskleding
Voor de belasting kent bedrijfskleding bepaalde voorwaarden. Die zijn helder en duidelijk: het beeldmerk op de kleding moet minimaal 70 cm2 (dit mag dus ook 2 x 35 cm² zijn) zijn. Sinds januari 2011 zijn er echter veranderingen doorgevoerd. Wij zetten deze veranderingen hier even op een rij. Ter lering en vermaak.

Categorie ‘nihil’
Het formaat van het beeldmerk is hetzelfde gebleven: 70 cm2 (of: 2 x 35 cm2). De bedrijfskleding moet ook op het bedrijf achterblijven. Meestal worden daarvoor ruimtes ingericht met kasten of lockers. De bedrijfskleding valt als aan deze voorwaarden is voldaan in de categorie ‘nihilwaardering’. Ook bedrijfskleding die wordt gebruikt voor het uitvoeren van werkzaamheden, zoals veiligheidskleding valt hieronder. Men kan dus ook gebruik maken van bedrijfskleding zonder logo, deze kleding moet dan wel achterblijven op het bedrijf.

Categorie ‘vrij’
Als men afwijkt van deze regelgeving, valt de kleding in de categorie ‘vrije’ ruimte. Deze ‘vrije’ ruimte bedraagt dan 1,4% van de totale loonsom. Als de kosten deze 1,4% overschrijdt, volgt er een eindheffing van 80% over de meerwaarde ervan.